fbpx
de noodzakelijke diepgaande kennis van de vakgebieden

vakopleiding payroll services (vps)

Wanneer je reeds enige jaren werkzaam bent binnen de salaris- en personeelsadministratie, dan zult ook u hebben ervaren dat de salarisadministratie zich meer en meer ontwikkelt tot specialisme. Consequentie hiervan is dat er steeds hogere eisen worden gesteld aan de salarisadministrateur om een en ander in goede banen te leiden. De meeste werkgevers onderkennen dan ook dat er moet worden geinvesteerd in de professionaliteit van de medewerkers. 

Van grote meerwaarde is dat u gedurende onze opleiding een groot aantal artikelen en andere recente publicaties omtrent de loonadministratie krijgt uitgereikt. Ook maakt u kennis met een aantal relevante vakbladen. Enerzijds wordt daarmee uw interesse voor het vakgebied geprikkeld, anderzijds is het daardoor mogelijk ook de meest recente wijzigingen in de wet- en regelgeving in de opleiding te integreren. Daarnaast worden de studenten zoveel mogelijk gestimuleerd om actief tijdens de lessen te participeren. Dit resulteert erin dat u leert een casus te benaderen vanuit verschillende invalshoeken.

inhoud van de cursus

Het examen valt uiteen in een viertal modules: 

Loonheffing Niveau 5

Cursusduur 12 lessen
Lesavond donderdag
Frequentie 1x per 2 weken
Lesgeld €1300,- of 5 x €270,-
Examen Online
Start moment april 2021
schrijf je hier in

 

Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid Niveau 5

Cursusduur 12 lessen
Lesavond donderdag
Frequentie 1x per 2 weken
Lesgeld €1300,- of 5 x €270,-
Examen Online
Start moment april 2021
schrijf je hier in

 

Personeel & Organisatie Niveau 5

Cursusduur 6 lessen
Lesavond donderdag
Frequentie 1x per 2 weken
Lesgeld €600,- of 2 x €325,-
Examen Online
Start moment september
schrijf je hier in

 

Communicatie Niveau 5

Cursusduur 3 lessen van 6 uur
Lesavond zaterdag
Frequentie 1x per 2 weken
Lesgeld €600,- of 2 x €325,-
Examen Online
Start moment september
schrijf je hier in

 

cursusduur & kosten

De totale opleidingsduur bedraagt ongeveer 12 maanden.

 

Kosten volledige opleiding

Cursusduur 36 lessen
Lesavond Verschillend
Frequentie 1x per 2 weken
Lesgeld €3500,- of 10 x €355,-
Examen Online
Start moment september, februari
schrijf je hier in

 

vooropleiding

Om tot het examen VPS te worden toegelaten, moet de kandidaat beschikken over het diploma PDL of een gelijkwaardig diploma. In het laatste geval is er een toelatingsbrief van de vrijstellingscommissie van de Associatie vereist.

 

examens & diploma

De eerste drie modules worden online geëxamineerd door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. Dit betekent in principe dat men dagelijks examen kan doen.

De module communicatie wordt geëxamineerd door de opleider. Dit examen is vastgesteld in samenspraak met de Associatie.

Nadat u het diploma VPS heeft verkregen kunt u zich inschrijven in het register van Stichting NIRPA (Nederlands Instituut van Payroll Accounting). U bent dan gerechtigd de titel Registered Payroll Professional (RPP) te voeren.

studiebelasting & lestijden

De lesavond is woensdagavond van 19.00-22.00 uur in het gebouw van Hogeschool NIFA Fruitweg, 22f in Leiden. In principe geldt voor deze opleiding geen vooropleiding.

Voor de studiebelasting hanteren wij de vuistregel dat 1 contactuur bij benadering 2 uur huiswerk met zich meebrengt. Dit betekent dat 1 lesavond van 3 uur gelijk staat aan 6 uur huiswerk besteding.

vervolgopleiding

Met het behalen van het de titel ‘Registered Payroll Professional (RPP)’ kan zich met recht specialist noemen. 

Wilt men zich nog verder ontwikkelen dan zijn zowel de kortere opleiding Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) en natuurlijk de volledige HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie goede vervolgopleidingen. 

Schrijf je nu in

Schrijf je via de knop rechts in voor deze cursus. Wij zullen je aanmelding binnen enkele werkdagen bevestigen. 

Is dit wel de juiste opleiding?

Stuur ons een bericht voor een vrijblijvend advies

15 + 3 =

© 2019 Global School for Entrepreneurship, University of Applied Science