NIFA

Vakopleiding Payroll Services

Wanneer u reeds enige jaren werkzaam bent binnen de salaris- en personeelsadministratie, dan zult ook u hebben ervaren dat de salarisadministratie zich meer en meer ontwikkelt tot specialisme. Consequentie hiervan is dat er steeds hogere eisen worden gesteld aan de salarisadministrateur om een en ander in goede banen te leiden. De meeste werkgevers onderkennen dan ook dat er moet worden geïnvesteerd in de professionaliteit van de medewerkers.

De Vakopleiding Payroll Services (VPS) verschaft de noodzakelijke diepgaande kennis van de vakgebieden fiscale wetgeving, sociale verzekeringen, arbeidsrecht en pensioenen. Daarnaast komen ook diciplines als HR-beleid, budgettering, accounting, ICT en financiële administratie aan de orde.   

Van grote meerwaarde is dat u gedurende onze opleiding een groot aantal artikelen en andere recente publicaties omtrent de loonadministratie krijgt uitgereikt. Ook maakt u kennis met een aantal relevante vakbladen. Enerzijds wordt daarmee uw interesse voor het vakgebied geprikkeld, anderzijds is het daardoor mogelijk ook de meest recente wijzigingen in de wet- en regelgeving in de opleiding te integreren. Daarnaast worden de studenten zoveel mogelijk gestimuleerd om actief tijdens de lessen te participeren. Dit resulteert erin dat u leert een casus te benaderen vanuit verschillende invalshoeken.  

Deze vakopleiding vormt het vervolg op het Praktijkdiploma Loonadministratie en wordt over het algemeen aangeduid als de standaardopleiding voor de payroll professional. Nadat u deze opleiding heeft afgerond, beschikt u over de competentie om te adviseren over bijvoorbeeld flexibele arbeidsvoorwaarden en functioneert u als linking pin tussen het overall management, de HR- afdeling, de financiële administratie en de salarisadministratie. Kortom, we bieden hiermee een brede, zeer interessante opleiding met een hoog praktijkgehalte voor de allround payroll professional!

Examen
Vanaf september 2016 geldt een vernieuwd examenprogramma. 
Het volledige VPS-examen bestaat uit onderstaande vier modulen:

1) Loonheffing niveau 5.
Vele van deze onderwerpen zijn reeds aan de orde gekomen bij PDL, maar nu zal de leerstof verder worden uitgediept, terwijl er ook andere naslagwerken moeten worden gehanteerd.

2) Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid niveau 5.
Er wordt nu stilgestaan bij leerstof die bij PDL veelal in de marge aan bod kwam. Daarnaast wordt er ingezoomd op vele bijzondere regelingen, wetten en voorschriften.

3) Personeel en Organisatie niveau 5. Om het allround karakter van deze vakopleiding te benadrukken, komen in deze module de volgende vakken aan de orde:

Human Resource Management

 • management en personeelsmanagement
 • personeelsplanning, beloning, motivatie en beoordeling


Financiële administratie, administratieve organisatie en automatisering

 • administratieve processen
 • informatievoorzieningenproces
 • financiële administraties
 • loonadministratie
 • budgettering
 • personeels- en salarissystemen


4) Communicatie niveau 5 omvat onder meer de volgende onderwerpen:

 • Doel en stijl van het communiceren
 • luistervaardigheid
 • effectief communiceren
 • gespreksvoering en gespreksvormen
 • feedback
 • omgaan met conflicten               

De eerste drie modulen worden online geëxamineerd door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. Dit betekent in principe dat men dagelijks examen kan doen.
De module communicatie wordt geëxamineerd door de opleider. Dit examen is vastgesteld in samenspraak met de Associatie.

Register Payroll Professional
Nadat u het diploma VPS heeft verkregen kunt u zich inschrijven in het register van Stichting NIRPA (Nederlands Instituut van Payroll Accounting). U bent dan gerechtigd de titel Registered Payroll Professional (RPP) te voeren.

Vooropleiding
Om tot het examen VPS te worden toegelaten, moet de kandidaat beschikken over het diploma PDL of een gelijkwaardig diploma. In het laatste geval is er een toelatingsbrief van de vrijstellingscommissie van de Associatie vereist.

Opleidingsduur en studiebelasting
De opleiding start de eerste donderdag in September 2019 en eindigt juni 2020. Ook is er een start in januari 2020 voor deze opleiding. De totale opleidingsduur bedraagt ca. 12 maanden. U moet rekening houden met ongeveer 8 uur studietijd per week. 

Lesavond, lestijd en leslokatie
Maandagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur. Op deze avond worden de modulen 1, 2 en 3 behandeld. De module Communicatie omvat een drietal lessen op zaterdag. Deze lessen worden in onderling overleg met de kandidaten bepaald.

Aangezien interactie en discussie een belangrijke leidraad is in het didactisch concept van VPS is de groepsgrootte erg belangrijk.

Om de garantie te bieden dat deze opleiding doorgaat werken wij daarom samen met PIOF-opleidingen in Zoeterrmeer. Ook de wijze van lesgeven met een persoonlijke benadering richting cursist onderschrijven zowel NIFA als PIOF. Aangezien wij beiden voor de onderdelen Loonheffing en Arbeidrecht en Sociale Zekerheid al over dezelfde docent beschikten is er daarom besloten samen te werken. 
De leslokatie is: het gebouw van het NIFA Fruitweg 22 in Leiden, lokatie beschikt over een zeer ruime gratis parkeergelegenheid voor de auto.

Studieboeken en overig lesmateriaal
Wij maken gebruik van de boeken van uitgeverij Convoy voor deze opleiding. Voor de module Communicatie wordt een syllabus verstrekt als aanvulling op het leerboek.  

Gedurende de opleiding en het examen wordt gebruik gemaakt van de volgende naslagwerken:

 • Handboek Loonheffingen, uitgegeven door de belastingdienst
 • Loonheffingsalmanak, uitgegeven door Elsevier
 • Sociale verzekeringsalmanak, uitgegeven door Elsevier
 • Wettenpocket Arbeid en beloning, uitgegeven door Reed Business Information

 


        Kosten m.b.t het studiejaar 2017/2018

     

       
     

        Lesgeld alle modulen bij betaling ineens
     

          €     3.395,--
     

        Studieboeken en overig lesmateriaal 
     

          €     400,-- (o.v.)
     

        Lesgeld per module  
     

       
     

        Modulen 1 en 2
     

          €   1.275,-- per module
     

        Module 3      

          €     550,--
     

        Module 4 communicatie
     

          €     550,--
     

        Examengeld
     

        zie www.associatie.nl
      • START OPLEIDINGEN FEBRUARI/MAART 2019
  donderdag 10 januari 2019
  WIJ STARTEN WEER BEGIN FEBRUARI 2019 MET AL ONZE OPLEIDINGEN. WILT U EEN VOLLEDIGE OPLEIDING VOLGEN OF E...
  Lees verder

 • START OPLEIDINGEN SEPTEMBER 2018
  woensdag 22 augustus 2018
  Vanaf 3 september starten onze opleidingen weer. Ruime keuze in volledige opleidingen maar ook in losse ...
  Lees verder

NIFA
drs. H.S.J. Bos

Adres:
Fruitweg 22f (kaart)
Postcode:
2321GK Leiden
Tel:
071 531 40 89
E-mail:
info@hogeschoolnifa.nl
NIFA - Nederlands instituut voor financieel-economische administratieve opleidingen